Amics del planeta: Francesca Romanos - Reciclar els taps de suro per crear un pesebre.