Para todos los públicos Gadis e os bancos de alimentos, xuntos no 'Maio solidario'