El Temps (14/04/2021) - No podem guardar la roba d'abric