Marcus Cooper participa al selectiu del k4 de Tòquio