Acte unitari de l'empresariat catala per reclamar la fi de la viòlencia