Solidaritat en temps de crisi, Continúa l'escalfament i Animals d'acollida a La Metro