'Jo soc Erasmus' mostra dues històries on l'Erasmus va servir als protagonistes per saber de què volien treballar