Una quarta part de la població de les illes està en situació de pobresa per la crisi de la COVID-19