A 'Perduts en el temps' Bruno Oro baixa al subsòl de Barcelona, a les entranyes del metro.