Obrim fil - El significat simbòlic del cotxe segons Lluís Bassat