Aqui Parlem - Pere Bosch i Cuenca, historiador i periodista