Ho has vist? - Les nits de la tieta Rosa: 'L'abnegació de la tieta'