L'equip de gestió de la cronicitat al Baix Llobregat o com lluitar contra les malalties cròniques