'I am a catalan', el discurs de Pau Casals davant l'ONU el 1971