Oriol Nolis: "És bàsic que els famosos LGTBI expressin la seva orientació per convertir-se en referents" - Escoltar ara