Llibres, Píxels i Valors - Andreu Martín: Ara direu que estic boig. Pau Vidal. Sara Bilotti: Dies de Tempesta