Més que esport - Atletisme a Cal Bernadàs, a Casserres