En Directe a Ràdio 4 - Protegir la fusta cremant-la