Després del col·lapse - Història ancestral de la Cuina Catalana - 21/01/21 - escoltar ara-