Club Dante - 'L'arquitectura com a font d'inspiració literària' amb Judith Urbano