Món Possible - 2021, l'any de la resliència i la reconstrucció