Són 4 dies- Tinc poblemes, el consultori del Sr. Miquel.