Són 4 dies- La Història vista per Xavier Traité. Que no se'ns escapi. Concert Acústic, amb Masvidal.