Preferències per RTVE 08/02/20 Disc Català de l'Any i OT 20