Econòmix - 'Startups en l'àmbit industrial' amb Juanjo Canuto i Oriol Pascual