L¿informe ¿David i Goliath es troben al supermercat¿ explica l¿aposta de les grans cadenes per oferir aliments propers i gestionats per petits productors