Metròpoli - Entrevista amb el doctor Manuel Jiménez. Secció 'Retrozapping'