Preferències - Eloi Pardo, líder i fundador del grup 'Still Morris'