Preferències - Víctor J. Sanz és un dels referents estatals com a formador d'escriptors