Vida verda - Les polítiques energètiques i El retorn a l'equilibri