El matí a Ràdio 4 - Secció Ciència. 6 graus de separació. Tertúlia Editors: Llibres que entrenen la memòria