Entre Hores - Àlvar LLobet. ABD projecte a l'Hospitalet. Daniel Closa